KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.30.2018 Obsługa prawna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.30.2018 Obsługa prawna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138g, ust. 1, pkt 1 – art. 138n oraz art. 138p -138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z godnie z przepisami dotyczącymi zamówień na usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 750 000,00 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia maja zastosowanie przepisy określone w dziale I rozdziału 2a, dziale II rozdziału 5, a także przepisów art. 17 i art. 18, działu V rozdziału 3 oraz działu VI oraz odpowiednie stosowanie art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35 i 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Składanie ofert do dnia 25.05.2018r. do godz.10:00 Otwarcie ofert dnia 25.05.2018 o godz. 10:10

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

SIWZ z załącznikami - załącznik

Formularz ofertowy - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-14 15:15:47
Data i godzina publikacji:
2018-05-14 14:49:26