OT KOWR Szczecin „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy pzp na „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018.

Termin składania ofert: 19.06.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 19.06.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na podstawie art. 138o ustawy pzp - instrukcja dla Wykonawcy

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia (wersja edytowalna)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-13 14:20:14
Data i godzina publikacji:
2018-06-05 14:36:53