KOWR OT Olsztyn - Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w roku 2020 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w roku 2020

Postępowanie Nr: OLS.WOP.260.67.2019.SB

Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)

Załączniki Nr 1-4, 6 do IDW w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 5 do IDW - Projekty umów

Modyfikacja IDW z dnia 10.12.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 16.12.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 1 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 2 zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 14.01.2020 r. - dot. części Nr 1 zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia z dnia 14.01.2020 r. - dot. części Nr 2 zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-14 11:13:22
Data i godzina publikacji:
2019-12-09 15:08:51