Contact - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Contact

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

czynny w dni robocze w godz. 08:00 – 16:00


 

Telefoniczny Punkt Informacyjny

(22) 376 76 76

czynny w dni robocze
w godz. 8:00 - 16:00

Wykaz telefonów do sekretariatów poszczególnych Biur i Departamentów (.pdf)

 


 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP to: /KOWR/SkrytkaESP

 

Adresy Oddziałów Terenowych i Filii

 

 

OT w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15- 102 Białystok
(85) 664-31-50

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (87) 562-79-78
WOP (85) 664-31-62
WRRR (85) 664-31-63
WKURGZ (85) 664-31-59, (87) 562-79-73

bialystok@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Bialystok/SkrytkaESP

OT w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (52) 525-08-07
WOP (52) 525-08-24
WRRR (52) 525-08-12
WKURGZ (52) 525-08-41
WKM (52) 525-08-31
Infolinia UKUR czynna 9:00-14:00 - 572-968-820

bydgoszcz@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Bydgoszcz/SkrytkaESP

OT w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378 20 36

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (34) 378-20-40
WOP (34) 378-20-35
WKURGZ (34) 378-20-53
WRRR
(34) 378-20-26
WKM (34) 378-20-34

czestochowa@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Czestochowa/SkrytkaESP

OT w Gorzowie Wlkp.
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 714-61-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (95) 714-61-19
WOP (95)
714-61-14
WRRR (95) 714-61-04
WKURGZ (95) 714-61-26
WKM (95) 714-61-25

gorzow@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_GorzowWlkp/SkrytkaESP

Filia w Zielonej Górze
ul. Chemiczna 2a

65-713 Zielona Góra
(68) 506-52-40

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WKURGZ (68) 506-52-42

zielona.gora@kowr.gov.pl

 

 

OT w Kielcach
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90,
(41) 343-23-93

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW wew. 34, 37
WOP wew. 38
WRRR wew. 29
WKURGZ wew. 15

kielce@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Kielce/SkrytkaESP

OT w Koszalinie
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (94) 347-31-31
WOP (94) 347-31-32
WRRR (94) 347-31-37
WKURGZ (94) 347-31-25

koszalin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Koszalin/SkrytkaESP

OT w Krakowie
ul. Zbożowa 4,
30-002 Kraków

(12) 314-99-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (12) 314-99-27
WKURGZ (12) 314-99-24
WOP (12) 314-99-26
WRRR (12) 314-99-08

krakow@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Krakow/SkrytkaESP

OT w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12,
(81) 532-68-11,
(81) 532-59-67
Obsługa beneficjentów
(81) 536-37-10,
(81) 532-09-45

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (81) 534-60-50
WOP (81) 534-60-52
WRRR (81) 536-37-38
WKURGZ (81) 532-09-45

lublin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Lublin/SkrytkaESP

OT w Łodzi
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (42) 636-29-72
WOP (42) 636-29-72
WRRR (42) 636-29-72
WKURGZ (42) 636-29-72

lodz@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Lodz/SkrytkaESP

OT w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-01
(89) 524-88-06

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (89) 524-89-35
WOP (89) 524-88-04
WRRR (89) 524-89-01
WKURGZ (89) 524-88-31

olsztyn@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Olsztyn/SkrytkaESP

OT w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

Infolinia UKUR i Portalu ogłoszeń eRolnik
(77) 40-00-973

czynna w dni robocze 12:00 - 14:00

WFKW (77) 40-00-900
lub 939
WOP (77) 40-00-900
lub 939
WRRR (77) 40-00-900 lub 939
WKURGZ (77) 40-00-900 lub 939

WKM (77) 40-00-900
lub 939

opole@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Opole/SkrytkaESP

OT w Poznaniu
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (61) 856-06-57
WOP (61) 856-06-10
WRRR (61) 856-06-25
WKURGZ (61) 856-06-23
WKM (61) 856-07-19

poznan@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Poznan/SkrytkaESP

OT w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41, (58) 342-96-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (58) 342-96-82
WOP (58) 342-96-96
WRRR (58) 342-96-32
WKURGZ (58) 342-96-09

pruszcz.gdanski@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_PruszczGd/SkrytkaESP

OT w Rzeszowie
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (17) 853-78-82
WOP (17) 853-78-66
WRRR (17) 853-78-26
WKURGZ (17) 853-78-62

rzeszow@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Rzeszow/SkrytkaESP

OT w Szczecinie
ul. Bronowicka 41,
71-012 Szczecin
(91) 814-42-00

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (91) 814-42-01
WOP (91) 814-42-20
WRRR (91) 814-42-91
WKURGZ (91) 814-42-10

szczecin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Szczecin/SkrytkaESP

OT w Warszawie
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

czynny w dni robocze
8:00 - 16:00

WFKW (22) 531-16-68
WOP (22) 531-16-71
WRRR (22) 531-15-83
WKURGZ (22) 531-16-69

warszawa@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Warszawa/SkrytkaESP

OT we Wrocławiu
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

czynny w dni robocze
7:30 - 15:30

WFKW (71) 356-39-19
WOP (71) 356-39-19
WRRR (71) 356-39-19
WKURGZ (71) 356-39-19

wroclaw@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Wroclaw/SkrytkaESP

WFKW - Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji 
WOP - Wydział Organizacyjno-Prawny
WRRR - Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

WKURGZ - Wydział Kszałtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
WKM - Wydział Kontroli na Miejscu

 

 

NIP: 5272818355

Sekcje Zamiejscowe

 

OT w Białymstoku:

 • Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 109b/12,
  (17-100), tel. (85) 730-26-14
 • Suwałki, ul. Sportowa 22, (16-400)
  tel. (87) 562-79-72

OT w Bydgoszczy:

 • Kusowo, ul. Osiedlowa 11, (86-022)
  tel. (52) 364-95-06
 • Lubostroń 15, Łabiszyn (89-210)
  tel. (52) 384-46-13
 • Łysomice, ul. Toruńska 10, (87-148)
  tel. (56) 678-34-14

OT w Gorzowie Wlkp.:

 • Lubsko, ul. 3-go Maja 3, (68-300)
  tel. (68) 372-14-42; (68) 372-15-22
 • Międzyrzecz, ul. Reymonta 11, (66-300)
  tel. (95) 741-10-84
 • Ośno Lubuskie, ul. 3-go Maja 24, (69-220)
  tel. (95) 757-61-97
 • Sława, ul. Henryka Pobożnego 1, (67-410)
  tel. (68) 356-64-33
 • Archiwum Zakładowe w Różankach, ul. Niepodległości 12A, (66-416)
  tel. (95) 731-15-76

OT w Kielcach:

 • Opatów, Pl. Obrońców Pokoju 21, (27-500)
  tel. (15) 869-14-04 , (15) 869-17-51

OT w Koszalinie:

 • Białogard, ul. Reymonta 8, (78-200)
  tel. (94) 312-91-25
 • Drawsko Pomorskie (78-500),
  ul. Marynarska 9
  tel. (94) 363-00-10 , (94) 363-00-17
 • Kołobrzeg, ul. Matejki 10, (78-100)
  tel. (94) 354-26-55 , (94) 354-62-17
 • Sławno, ul. Lipowa 4, (76-100)
  tel. (59) 843-31-62
 • Szczecinek, ul. Pileckiego 8, (78-400)
  tel. (94) 374-31-88 , (94) 372-11-59
 • Świdwin, ul. Kołobrzeska 36, (78-300)
  tel. (94) 365-24-17
 • Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, (78-600)
  tel. (67) 387-38-73

OT w Krakowie:

 • Tarnów, ul. Dąbrowskiego 8, (33-100)
  tel. (14) 626-11-06

OT w Lublinie:

 • Biała Podlaska,
  ul. Piłsudskiego 15, (21-500)
  tel. (83) 343-71-55,
  (83) 341-21-92
 • Dołhobyczów,
  ul. Parkowa 3, (22-540)
  tel. (84) 653-24-40,
  (84) 653-24-12
 • Zamość
  ul. Promienna 4, (22-400),
  tel.(84) 682-16-22,
  (84) 682-26-81
 • Pokrówka,
  ul. Wiosenna 4, (22-100)
  tel. (82) 563-79-23,
  (82) 563-79-22
 • Urszulin,
  Andrzejów Osada 2, (22-234)
  tel. (82) 571-30-17,
  (82) 560-22-05

OT w Częstochowie:

 • Mikołów, ul. Gliwicka 85, (43-190)
  tel. (32) 506 52 51

OT w Olsztynie:

 • Bartoszyce, ul. Grota-Roweckiego 2, (11-200)
  tel. (89) 762-79-10
 • Bystry 6A, Giżycko (11-500)
  tel. (87) 428-42-51
 • Działdowo, ul. Curie-Skłodowskiej 35, (13-200)
  tel. (23) 698-07-80
 • Elbląg, ul. Nowodworska 10B, (82-300)
  tel. (55) 230-65-20
 • Ełk, ul. Zamkowa 8, (19-300)
  tel. (87) 621-74-50
 • Grabin 17, Szyldak (14-106)
  tel. (89) 642-56-40
 • Kamionek 25, Szczytno (12-100)
  tel. (89) 624-32-12
 • Korsze, ul. Wojska Polskiego 41 A, (11-430)
  tel. (89) 754-26-20
 • Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 6, (11-100)
  tel. (89) 767-78-10
 • Morąg, ul Dworcowa 13, (14-300)
  tel. (89) 757-85-20
 • Olecko, ul Os. Lesk 20, (19-400)
  tel. (87) 523-43-10

OT w Poznaniu:

 • Konin “Maliniec”, ul. Gospodarcza 7, (62-510)
  tel. (63) 242-41-21
 • Piła, ul. Motylewska 7, (64-920)
  tel. (67) 211-04-11
 • Przygodzice-Pardalin 1A (63-421)
  tel. (62) 737-96-10
 • Leszno , ul. Chrobrego 8, (64-100)
  tel. (65) 518-55-64

OT w Pruszczu Gdańskim:

 • Bytów, ul. Zakładowa 4, (77-100)
  tel. (59) 822-20 68
 • Malbork, ul. Wołyńska 19, (82-200)
  tel. (55) 272-23-82 , (55) 272-05-51
 • Słupsk, Al. 3-go Maja 44, (76-200)
  tel. (59) 843-96-85 , (59) 843-31-85

OT w Rzeszowie:

 • Krosno, ul. Bieszczadzka 1, (38-400)
  tel. (13) 467-60-55 , (13) 467-60-12
 • Przemyśl, ul. Borelowskiego 7, (37-700)
  tel. (16) 670-82-66 , (16) 670-63-38
 • Trzebownisko 616A/10 (36-001)
  tel. (17) 852-92-94 , (17) 852-97-10
 • Lubaczów, ul. A. Mickiewicza 45 (37-600)
  tel. (17) 85 37 804

OT w Szczecinie:

 • Gryfice, ul. Piłsudskiego 18, (72-300)
  tel. (91) 384-77-10
 • Nowogard, ul. Górna 3, (72-200)
  tel. (91) 578-93-70
 • Pyrzyce, ul. Warszawska 95, (74-200)
  tel. (91) 817-23-46, tel. kom. 502-238-482
 • Recz, ul. Srebrna 22, (73-210)
  tel. (95) 769-12-10
 • Stargard, ul. Czarnieckiego 16, (73-110)
  tel. (91) 578-85-50

OT w Warszawie:

 • Kozienice, ul. Sportowa 2, (26-900)
  tel. (48) 611-00-27
 • Krasne, ul. Mickiewicza 36, (06-408)
  tel. (23) 680-91-14
 • Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62,
  (01-424), tel. (22) 877-37-05 , (22) 877-17-32
 • Siedlce,
  ul. Poniatowskiego 81,
  (08-110), tel. (25) 632-83-71

OT we Wrocławiu:

 • Legnica, ul. Jaworzyńska 199, (59-220)
  tel. (71) 356-39-19
 • Rakowice Wielkie 15, Lwówek Śląski (59-600)
  tel. (71) 356-39-19
 • Świdnica, ul. Kliczkowska 28, (58-100)
  tel. (71) 356-39-19
 • Wrocław, ul. Kunickiego 2, (54-616)
  tel. (71) 356-39-19

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2016-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2023-01-31 11:28:27
Data i godzina publikacji:
2023-01-02 00:00:00