OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Klauzula informacyjna Opole fotopułapki IODO 


Inspektor Ochrony Danych w KOWR

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych KOWR we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):

  • wysyłając korespondencję na adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl,
  • pisemnie na adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Agnieszka Napiórkowska
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:07:46
Data i godzina publikacji:
2018-11-05 13:20:11