Praktyki - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Praktyki

Praktyki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferuje nieodpłatne praktyki studenckie oraz absolwenckie.

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w KOWR umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze przed ukończeniem nauki na studiach wyższych. Praktyki są okazją do zapoznania się z organizacją, działalnością, specyfiką pracy w administracji publicznej oraz jej zadaniami.

Praktyki studenckie organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi i odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy KOWR a uczelnią studenta. Praktyki są realizowane na podstawie programu, pozwalającego na udział praktykanta w merytorycznych zadaniach danej komórki organizacyjnej.

Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie mają na celu pomoc w uzyskaniu doświadczenia zawodowego i nabyciu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy.

Skierowane są dla osób poniżej 30 r.ż., trwają nie dłużej niż 3 miesiące i są nieodpłatne. Praktyka absolwencka odbywa się na podstawie Umowy o organizację praktyki absolwenckiej oraz w oparciu o przygotowany przez KOWR program praktyki, zawierający przewidywane zadania wraz z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności możliwych do uzyskania przez praktykanta.

Osoby, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe w KOWR prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą praktyk oraz przesłanie formularza aplikacyjnego na praktykę studencką/absolwencką wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 Aktualne oferty praktyk

 

 

Formularz aplikacyjny na praktykę studencką/absolwencką  -  plik do pobrania

 

Więcej informacji na temat praktyki studenckiej/absolwenckiej można uzyskać pod nr tel. +48 22 376 79 90, +48 22 376 77 44 lub drogą mailową pod adresem rekrutacja@kowr.gov.pl


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Elwira Skwierczyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-12-22 10:40:51
Data i godzina publikacji:
2019-07-24 10:22:42