Wskazówki dla kandydatów - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wskazówki dla kandydatów

Zanim wyślesz swoją aplikację:

  • Zapoznaj się z opublikowaną ofertą pracy i dokonaj oceny dotyczącej tego stanowiska.
  • Zastanów się, czy ogłoszenie, na które aplikujesz, odpowiada Twoim zainteresowaniom oraz czy wymagania stawiane przed kandydatami odpowiadają Twoim kwalifikacjom.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz tzw. wymagań niezbędnych, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu (np. wykształcenie na określonym poziomie, wymagany staż pracy/doświadczenie zawodowe, itp.), Twoja aplikacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona i wzięta pod uwagę w kolejnych etapach rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze można składać osobiście lub listownie na adres podany w ogłoszeniu o naborze lub elektronicznie (skany dokumentów) na adres e-mail podany w ogłoszeniu o na naborze.

Za dokumenty potwierdzające wykształcenie rozumie się:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające ukończenie szkoły średniej;
  • dyplom ukończenia uczelni wyższej lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego lub naukowego (licencjat, inżynier, magister, doktor).

W przypadku ukończenia studiów za granicą należy złożyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w Polsce.

Za dokumenty potwierdzające staż pracy rozumie się:

  • świadectwo pracy;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę;
  • inne dokumenty, potwierdzające posiadany staż pracy, uwzględniające okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innego niż stosunek pracy.

W przypadkach konieczności potwierdzenia doświadczenia na danym stanowisku, świadectwo pracy lub zaświadczenie musi zawierać dokładny przedział czasowy, w którym kandydat zajmował takie stanowisko.

Pamiętaj, aby sprawdzić czy dokumenty są kompletne, prawidłowo podpisane i zawierają prawdziwe informacje.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Kopcewicz
Autor ostatniej zmiany:
Elwira Skwierczyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-04-19 11:26:46
Data i godzina publikacji:
2017-08-24 11:56:54