Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka

Do dokonywania wpłat na Fundusz Promocji Mleka zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 poz. 1496), zobowiązane są pierwsze podmioty skupujące mleko (w rozumieniu art. 151 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala w drodze decyzji wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art.  2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 poz. 1430).

Podmioty skupujące dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji ustalającej wysokość wpłaty za okresy kwartalne w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Numer rachunku Funduszu Promocji Mleka to:

14 1130 1017 0020 1171 0620 0001            
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30       
01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

  • NIP przedsiębiorcy,
  • kwartał i rok, za który jest wpłata oraz numer decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540, z późn. zm.), przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Koral
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-01-25 06:39:20
Data i godzina publikacji:
2022-01-25 00:00:00