Dostęp do informacji publicznej spoza BIP - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dostęp do informacji publicznej spoza BIP

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, udostępniana jest na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.).

Wniosek można przesłać:

  • listownie na adres Centrali KOWR lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
  • pocztą elektroniczną na dedykowaną skrzynkę:

Centrali KOWR: uip.centrala@kowr.gov.pl 

lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR:

uip.ot_Bialystok@kowr.gov.pl

uip.ot_Bydgoszcz@kowr.gov.pl

uip.ot_Czestochowa@kowr.gov.pl

uip.ot_Gorzow@kowr.gov.pl

uip.ot_Kielce@kowr.gov.pl

uip.ot_Koszalin@kowr.gov.pl

uip.ot_Krakow@kowr.gov.pl

uip.ot­_Lodz@kowr.gov.pl

uip.ot_Lublin@kowr.gov.pl

uip.ot_Olsztyn@kowr.gov.pl

uip.ot_Opole@kowr.gov.pl

uip.ot_Poznan@kowr.gov.pl

uip.ot_Pruszczgdanski@kowr.gov.pl

uip.ot_Rzeszow@kowr.gov.pl

uip.ot_Szczecin@kowr.gov.pl

uip.ot_Warszawa@kowr.gov.pl

uip.ot_Wroclaw@kowr.gov.pl

  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Centrali KOWR lub wybranego Oddziału Terenowego KOWR (adresy w dziale „Kontakt”)
  • faksem na nr (22) 376 71 71

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących
 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Rusek
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-02-18 11:51:10
Data i godzina publikacji:
2021-01-07 00:00:00