Elektroniczna Skrzynka Podawcza - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /KOWR/SkrytkaESP

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu informatycznego".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Zachęcamy do kierowania urzędowej korespondencji przez ePUAP do jednostek KOWR zgodnie z właściwością terytorialną. Adresy ePUAP Oddziałów Terenowych KOWR dostępne są tutaj.

 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KOWR:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie na ePUAP formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Przekazanie wypełnionych i podpisanych elektronicznie wniosków/formularzy, które zostały umieszczone na administrowanej przez KOWR platformie eRolnik.
 3. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@kowr.gov.pl.
  UWAGA! Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 4. Dostarczenie dokumentów na nośnikach danych możliwe jest w godzinach 8:00 – 16:00 do Kancelarii Centrali KOWR mieszczącej się w pokoju nr 101 na I p. budynku przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie oraz do Oddziałów Terenowych KOWR - adresy i godziny funkcjonowania Oddziałów Terenowych KOWR oraz adresy ePUAP dostępne są tutaj.
  Obsługiwane nośniki danych:
  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD lub DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. W tym celu na każdym z typów nośników powinno być zachowane minimum 20 kB wolnego miejsca.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KOWR na nośnikach danych:

 1. Wymagania odnośnie dostarczania dokumentów elektronicznych w tym akceptowane formaty załączników szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 r. nr 206, poz. 1216).
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 100 MB.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Paweł Sycha
Autor ostatniej zmiany:
Anna Surała
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-25 13:09:39
Data i godzina publikacji:
2019-11-20 10:29:46