Oświadczenie KOWR OT Olsztyn o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jachowie gm.. Lelkowo o pow. 42,0700 ha. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oświadczenie KOWR OT Olsztyn o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jachowie gm.. Lelkowo o pow. 42,0700 ha.

Oświadczenie KOWR OT Olsztyn o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jachowie gm.. Lelkowo o pow. 42,0700 ha.

Oświadczenie KOWR OT Olsztyn o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jachowie gm.. Lelkowo ozanczonej jako działki Nr 40/1 i 40/2 o łącznej pow. 42,0700 ha.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-11-10 10:59:58
Data i godzina publikacji:
2019-07-29 13:35:49