Petycja – CEN.BAK.WSWP.053.1.2020.AK - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Petycja – CEN.BAK.WSWP.053.1.2020.AK

Petycja w sprawie wdrożenia procedury informowania o sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa właścicieli działek sąsiednich oraz sołtysa sołectwa na którego terenie znajduje się do sprzedaży działka.

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI – 31 sierpnia 2020 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA

Małgorzata Lesiak sołtys sołectwa Nowe Skoszewy

  Elżbieta Prostańska sołtys sołectwa Boginia (wsie Boginia i Głogowiec)

3. SKAN PETYCJI – skan w załączeniu

4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA – petycję rozpatruje Biuro Audytu i Kontroli Centrali    KOWR

5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI – 30 listopad 2020 r.

6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA) – nie dotyczy

7. WEZWANIE KOWR DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI – nie dotyczy

8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Pismem z dnia 15 października 2020 roku, znak: CEN.BAK.WSWP.053.1.2020.AK.15 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił odpowiedzi na petycję z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie „wdrożenia procedury informowania o sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa właścicieli działek sąsiednich oraz sołtysa sołectwa na którego terenie znajduje się do sprzedaży działka.”

9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ  – nie dotyczy

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Bątruk
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-09-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:08:16
Data i godzina publikacji:
2020-09-02 15:28:29