Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Petycję można wnieść w następujący sposób: pocztą na adres pocztowy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa; poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali KOWR, jak i w Oddziałach Terenowych; pocztą elektroniczną na adres: petycje@kowr.gov.pl


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:08:15
Data i godzina publikacji:
2021-09-23 00:00:00