Zasady naboru kandydatów do pracy w KOWR - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zasady naboru kandydatów do pracy w KOWR

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jest otwarty i konkurencyjny, przebiega zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 Ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 623).

Oferty pracy są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce prowadzącej nabór.

Ogłoszenie o pracę jest publikowane przez 14 dni. W tym czasie każdy zainteresowany może przesłać lub złożyć swoją aplikację do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania dokumentów jest wskazany w ogłoszeniu, przy czym zawsze decyduje data wpływu aplikacji do jednostki KOWR, w której prowadzony jest nabór.

Przesłane dokumenty muszą być kompletne i zgodne z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu. Oferty niekompletne lub te, które wpłynęły po terminie nie są rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, publikowana jest w BIP-ie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w miejscu powszechnie dostępnym, w jednostce prowadzącej nabór.

Dokumenty aplikacyjne należy składać każdorazowo, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Kopcewicz
Autor ostatniej zmiany:
Elwira Skwierczyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-24 13:14:00
Data i godzina publikacji:
2017-08-25 12:27:36