Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek sporządza wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy i ogłasza go na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem dzierżawy w innym trybie niż przetarg. Ogłoszenie przetargu podawane jest do wiadomości m.in. w ww. lokalizacjach co najmniej na okres 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego, a w przypadku przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego – co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

 

Po kliknięciu w przycisk Wyświetl ogłoszenia zostaniesz przekierowany do treści wybranej informacji znajdującej się na stronie głównej KOWR.
W tej lokalizacji znajdują się również inne informacje tj. listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych, rozstrzygnięcia przetargów jak również informacje dot. wniesionych zastrzeżeń do przetargów i podjętych rozstrzygnięć w tych sprawach.

 

Oddział Terenowy
Typ rozdysponowania
Zakres informacji:
Czy Wykaz
Czy Ogłoszenie
Czy Informacja o zamiarze sprzedaży
 

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:08:42
Data i godzina publikacji:
2019-06-18 08:12:10