Wstępne konsultacje rynkowe - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wstępne konsultacje rynkowe

Od dnia 15 czerwca 2020 roku wszystkie zamówienia KOWR publikowane są na
Platformie Zakupowej