Dialog techniczny dla projektu "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy" - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dialog techniczny dla projektu "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy"

Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym upływa w dniu 14.01.2019 r. o godzinie 12:00.

Zamawiający informuje, że termin zakończenia dialogu technicznego dla projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” ulega zmianie. Nowy termin zakończenia dialogu przewidywany jest na: 23.01.2019 r. do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym - opublikowano 09.01.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wykaz badań naukowych lub prac rozwojowych oraz opracowań lub raportów - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wykaz badań naukowych lub prac rozwojowych oraz opracowań lub raportów - opublikowano 09.01.2019 r. (.doc)

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o dialogu technicznym - opublikowano 11.01.2019 r. (.pdf)

Protokół końcowy z dialogu technicznego - opublikowano 28.01.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-03-01 18:54:19
Data i godzina publikacji:
2019-01-09 10:24:05