Dialog techniczny "Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019" - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dialog techniczny "Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019"

Ogłoszenie
Ogłoszenie o dialogu technicznym opublikowano 26-08-2019
       Formularz zgłoszenia opublikowano 26-08-2019
   
Regulamin
 Regulamin dialogu technicznego opublikowano 26-08-2019
Zakończenie dialogu
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego opublikowano 30-08-2019
Protokół opublikowano 04-09-2019

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-03-01 18:54:20
Data i godzina publikacji:
2019-08-26 16:34:35