Zamówienia publiczne usługi społeczne i inne szczególne usługi - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zamówienia publiczne usługi społeczne i inne szczególne usługi

Od dnia 15 czerwca 2020 roku wszystkie zamówienia KOWR publikowane są na
Platformie Zakupowej