Zamówienia publiczne na podstawie Pzp - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zamówienia publiczne na podstawie Pzp

Od dnia 15 czerwca 2020 roku wszystkie zamówienia KOWR publikowane są na
Platformie Zakupowej