Centrala i OT KOWR – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, zwrotu przesyłek pocztowych oraz innych przesyłek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala i OT KOWR – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, zwrotu przesyłek pocztowych oraz innych przesyłek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 06.12.2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 06.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - opublikowano 06.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 2.1 - Formularz cenowy - opublikowano 06.12.2017 r. (.xlsx)

Wykaz jednostek KOWR do Załącznika nr 2.1 - Formularz cenowy - opublikowano 06.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - opublikowano 06.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 4 - Wykaz nadawczych placówek pocztowych dla jednostek KOWR - opublikowano 06.12.2017 r. (.xlsx)

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Wyjaśnienia  - opublikowano 12.12.2017 r. (pdf)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zawartych w zapytaniu ofertowym  - opublikowano 13.12.2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 do IPU  - opublikowano 13.12.2017 r. (pdf)

Załącznik nr 2.1 - Formularz cenowy - opublikowano 13.12.2017 r. (.xlsx)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - opublikowano 21.12.2017 r. (pdf)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o udzieleniu zamówienia - opublikowano 16.01.2018 r. (pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Monika Kaczyńska
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2017-12-06 15:00:00

Menu Zamówienia publiczne