Centrala KOWR - ogłoszenia o zamówieniu nr CEN.BZKL.WKRZ.142.7.3.2020.AM, w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 01-02.04.2020 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - ogłoszenia o zamówieniu nr CEN.BZKL.WKRZ.142.7.3.2020.AM, w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 01-02.04.2020 r.

Termin składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 2 – Formularz oferty - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 3 – Wstępny Harmonogram - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 4 – Protokół odbioru - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy umowy - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 Oświadczenia - opublikowano 03.03.2020 r. (.pdf)

 

 

Informacji o unieważnieniu

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opublikowano 13.03.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Kacperska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-03-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-13 13:56:32
Data i godzina publikacji:
2020-03-03 14:27:30