Centrala KOWR - Ogłoszenia o zamówieniu wykonania sesji fotograficznej – fotografii studyjnych i plenerowych przedstawiających produkty żywnościowe, zakłady produkcyjne oraz plenery. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenia o zamówieniu wykonania sesji fotograficznej – fotografii studyjnych i plenerowych przedstawiających produkty żywnościowe, zakłady produkcyjne oraz plenery.

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)
Formularz ofertowy - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)
Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 16.07.2019 r. (.docx)
Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

 Informacja o wyborze oferty - opublikowano 29.07.2019 r. (.pdf)

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Kwiecień
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-05 15:55:56
Data i godzina publikacji:
2019-07-16 13:49:26

Menu Zamówienia publiczne