Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę kulinarną polskiego stoiska narodowego organizowanego przez Zamawiającego podczas targów Biofach 2020 odbywających się w terminie 12-15 lutego 2020 r. w Norymberdze w Niemczech - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę kulinarną polskiego stoiska narodowego organizowanego przez Zamawiającego podczas targów Biofach 2020 odbywających się w terminie 12-15 lutego 2020 r. w Norymberdze w Niemczech

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Oferty można składać do dnia 10.01.2020 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 23.12.2019 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 23.12.2019 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 23.12.2019 r. (.docx)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 23.12.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 29.01.2020 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Rygalski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-29 09:51:01
Data i godzina publikacji:
2019-12-23 15:38:33