Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę kulinarną polskiego stoiska narodowego organizowanego przez Zamawiającego podczas targów ISM COLOGNE 2020 odbywających się w terminie 02-05 lutego 2020 r. w Kolonii, w Niemczech. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę kulinarną polskiego stoiska narodowego organizowanego przez Zamawiającego podczas targów ISM COLOGNE 2020 odbywających się w terminie 02-05 lutego 2020 r. w Kolonii, w Niemczech.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Oferty można składać do dnia 17.01.2020 r. do godziny 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 10.01.2020 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 10.01.2020 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 10.01.2020 r. (.doc)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 10.01.2020 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 27.01.2020 r. (.pdf)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

  Informacja o udzieleniu zamówienia- opublikowano 31.01.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Paweł Zaręba
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-01-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-31 13:18:33
Data i godzina publikacji:
2020-01-10 11:58:39

Menu Zamówienia publiczne