Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową wraz z obsługą kelnerską w ramach dwudniowej konferencji „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową wraz z obsługą kelnerską w ramach dwudniowej konferencji „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”.

Termin składania ofert do dnia 25.09.2019 r. godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.09.2019 r.

Załącznik nr 1 - wzór Umowy wraz załącznikami - opublikowano 18.09.2019 r.

Załącznik nr 2 - wzór Formularza oferty - opublikowano 18.09.2019 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 18.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Leszek Bochiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-11 14:39:25
Data i godzina publikacji:
2019-09-18 12:36:44