Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy 405 m2 powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów Mushroom Days (targi) odbywających się w terminie 22-24 maja 2019 r. w ’s-Hertogenbosch w Holandii (765/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy 405 m2 powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów Mushroom Days (targi) odbywających się w terminie 22-24 maja 2019 r. w ’s-Hertogenbosch w Holandii (765/2019/C)

Oferty można składać do dnia 26.04.2019 r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 15.04.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 17.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 15.04.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ - opublikowano 15.04.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – Plan podziału stoiska - opublikowano 15.04.2019 r. (.excel)

Załącznik nr 3 do SOPZ – Zdjęcie kombajnu do rozkładania podłoża - opublikowano 15.04.2019 r.(.jpg)

Załącznik nr 4 do SOPZ – Zdjęcia regałów - opublikowano 15.04.2019 r. (.jpg)

Załącznik nr 5 do SOPZ – Zdjęcie urządzenia do przetwarzania pieczarek - opublikowano 15.04.2019 r. (.jpg)

Załącznik nr 6 do SOPZ – Logotypy - opublikowano 15.04.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 7 do SOPZ - Wytyczne dotyczące wizualizacji stoiska MPG (stoisko wyspowe) - opublikowano 15.04.2019 r.(.pdf)

Załącznik nr 8 do SOPZ - Projekt panelu promocyjnego MPG (latarenka) - opublikowano 15.04.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 17.04.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.04.2019 r.(.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 26.04.2019 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 06.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-06 15:48:16
Data i godzina publikacji:
2019-04-15 11:27:26