Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy 90 m2 powierzchni targowo-wystawienniczej na potrzeby organizacji polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Thaifex - World of Food Asia (targi) odbywających się w terminie 28 maja - 1 czerwca 2019 r. w Bangkoku, w Tajlandii (postępowanie nr 666/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy 90 m2 powierzchni targowo-wystawienniczej na potrzeby organizacji polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Thaifex - World of Food Asia (targi) odbywających się w terminie 28 maja - 1 czerwca 2019 r. w Bangkoku, w Tajlandii (postępowanie nr 666/2019/C)

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert!

Oferty można składać do dnia 17.04.2019 r., do godz. 1000

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 03.04.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 03.04.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ (wersja edytowalna) - opublikowano 03.04.2019 r. (.doc)

Klucz publiczny - opublikowano 03.04.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1) - opublikowano 10.04.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (2) - opublikowano 15.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 18.04.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 18.04.2019 r. (.doc)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-24 16:02:17
Data i godzina publikacji:
2019-04-03 14:03:30

Menu Zamówienia publiczne