Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów ALIMENTARIA MEXICO 2019 odbywających się w terminie 5-7 marca 2019 r. w Guadalajara w Meksyku (301/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów ALIMENTARIA MEXICO 2019 odbywających się w terminie 5-7 marca 2019 r. w Guadalajara w Meksyku (301/2019/C)

Oferty można składać do dnia 18.02.2019 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 05.02.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 05.02.2019 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3 do SIWZ - opublikowano 05.02.2019 r. (.doc)

Klucz publiczny

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 06.02.2019 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3 do SIWZ (wersja zmieniona) - opublikowano 06.02.2019 r. (.doc)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 12.02.2019 r. (.pdf)

     Zrzut ekranu strony internetowej - opublikowano 12.02.2019 r. (.jpg)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 20.02.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 20.02.2019 r. (.doc)

Wynik postępowania

  Wybór oferty najkorzystniejszej  Zestawienie ofert i punktacji         (opublikowano 21-02-2019)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-21 17:33:15
Data i godzina publikacji:
2019-02-05 10:51:48