Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe dla Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe dla Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Termin składania ofert: 22.10.2019 r. do godziny 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 14.10.2019 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 14.10.2019 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 14.10.2019 r. (.doc)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 14.10.2019 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 21.10.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 12.11.2019 r. (.pdf)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - opublikowano 21.01.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Maciej Mituła
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-21 09:09:56
Data i godzina publikacji:
2019-10-14 15:36:26