Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 02-04.10.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 02-04.10.2019 r.

Termin składania ofert – 11.09.2019 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Istotne postanowienia umowy - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.2 - Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.3 - Wstepny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.4 - Protokół odbioru - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.5 - Klauzula - strona umowy - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.6 - Klauzula - osoba ktorej dane pozyskano od wykonawcy - opublikowano 06.09.2019 r. (.pdf)
 

Unieważnienie postępowania


  Informacjaa o unieważnieniu postępowania  - opublikowano 20.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Adrianna Olszewska
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-20 10:02:43
Data i godzina publikacji:
2019-09-06 09:21:06