Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 08-09.07.2019r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 08-09.07.2019r.

Termin składania ofert – 02.07.2019r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr.1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr.2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr.4 - Protokół odbioru - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr.5 - Klauzula strona umowy - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr.6 - Klauzula osoba ktorej dane pozyskano od wykonawcy - opublikowano 27.06.2019 r. (.pdf)
 

Wybór oferty


Informacja o wyborze oferty- opublikowano 02.07.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-02 16:06:15
Data i godzina publikacji:
2019-06-27 14:32:52

Menu Zamówienia publiczne