Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu.na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 19-20.09.2019 r. (sprawa nr CEN.BZKL.WKRZ.142.197.2019.AOS) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Ogłoszenie o zamówieniu.na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 19-20.09.2019 r. (sprawa nr CEN.BZKL.WKRZ.142.197.2019.AOS)

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2019 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 19.09.2019 r. (.pdf)


 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Istotne postanowienia umowy - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.2 - Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.3 - Wstepny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.4 - Protokół odbioru - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.5 - Klauzula - strona umowy - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr.6 - Klauzula - osoba ktorej dane pozyskano od wykonawcy - opublikowano 11.09.2019 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Adrianna Olszewska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-19 14:06:18
Data i godzina publikacji:
2019-09-11 14:02:13