Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w dniu 13 grudnia 2019 r. kompleksowej obsługi kulinarnej podczas Cocktail party, będącego częścią wydarzenia „Polska Food Festival” odbywającego się w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli w Belgii. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w dniu 13 grudnia 2019 r. kompleksowej obsługi kulinarnej podczas Cocktail party, będącego częścią wydarzenia „Polska Food Festival” odbywającego się w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli w Belgii.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Oferty można składać do dnia 29.11.2019 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 25.11.2019 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 25.11.2019 r. (.docx)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)

 

Odpowiedzi na pytania - opublikowano 28.11.2019 r. (.pdf)

 

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 09.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Rygalski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-09 14:32:59
Data i godzina publikacji:
2019-11-25 16:50:02

Menu Zamówienia publiczne