Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu nr CEN.BZKL.WKRZ.142.419.2019.UK w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 05-06.12.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu nr CEN.BZKL.WKRZ.142.419.2019.UK w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 05-06.12.2019 r.

Termin składania ofert – 28.11.2019 r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu


Zapytanie ofertowe - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy umowy - opublikowano 25.11.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 02.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-02 09:59:09
Data i godzina publikacji:
2019-11-25 15:33:12