Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 25-26.03.2020 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 25-26.03.2020 r.

Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 15.00

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Oświadczenia - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy umowy - opublikowano 28.02.2020 r. (.pdf)

 

 Sprostowanie - opublikowano 04.03.2020 r. (.pdf)

 

Informacji o unieważnieniu

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opublikowano 13.03.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Kacperska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-02-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-13 14:03:09
Data i godzina publikacji:
2020-02-28 14:57:34