Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 28-29.11.2019 r. Aktualizacja ogłoszenia - nowy termin narady szkoleniowej: 12-13.12.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 28-29.11.2019 r. Aktualizacja ogłoszenia - nowy termin narady szkoleniowej: 12-13.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Termin składania ofert – 19.11.2019 r. godz. 12.00 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji umowy - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy - opublikowano 14.11.2019 r. (pdf)

 

Nowy termin składania ofert – 22.11.2019 r. godz. 12.00 

Aktualizacja ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji umowy - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy - opublikowano 18.11.2019 r. (pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 26.11.2019 r. (pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-11-26 10:00:57
Data i godzina publikacji:
2019-11-14 10:13:17

Menu Zamówienia publiczne