Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie Gali 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odbędzie się w Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 w Warszawie z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie Gali 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odbędzie się w Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 w Warszawie z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 01.10.2019 do 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 24.09.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 24.09.2019 r. (.pdf)

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 24.09.2019 r. (.doc)

 Sugerowane przykłady wyglądu stołów - opublikowano 24.09.2019 r. (.pdf)

 Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja - opublikowano 26.09.2019 r. (.pdf)

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 26.09.2019 r. (.docx)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Kłębucka
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-02 14:02:49
Data i godzina publikacji:
2019-09-23 14:00:00