Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowanie i podanie posiłków w trakcie Gali 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odbędzie się 4 października 2019 r. w godz. 13:30 – 22:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Ogłoszenie o zamówieniu wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowanie i podanie posiłków w trakcie Gali 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odbędzie się 4 października 2019 r. w godz. 13:30 – 22:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 01.10.2019 do 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 27.09.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 27.09.2019 r. (.pdf)

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - opublikowano 30.09.2019 r. (.doc)

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 27.09.2019 r. (.docx)

 Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja - opublikowano 30.09.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejsz oferty - opublikowano 27.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Kłębucka
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-02 14:48:09
Data i godzina publikacji:
2019-09-27 15:30:00