Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1913/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1913/2018/C)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 28.11.2018 r. DO GODZINY 09:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 27.11.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 09.11.2018 r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 09.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz nadawczych placówek pocztowych, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na terenie każdej gminy, w której znajdują się jednostki organizacyjne Zamawiającego - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz nadawczych placówek pocztowych, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na terenie każdej gminy, w której znajdują się jednostki organizacyjne Zamawiającego - opublikowano 09.11.2018 r. (.xls)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 09.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Klucz publiczny - opublikowano 09.11.2018 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

     1. Zmieniony załącznik nr 2 do IPU – Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy - opublikowano 22.11.2018 r. (.xls)

     2. Zmieniony załącznik nr 1 do IPU – Specyfikacja usług wraz z cenami jednostkowymi - opublikowano 22.11.2018 r. (.xls)

     3. Zmieniony załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy - opublikowano 22.11.2018 r.(.xls);

     4. Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz nadawczych placówek pocztowych, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na terenie każdej gminy, w której znajdują się jednostki organizacyjne
         Zamawiającego
- opublikowano 22.11.2018 r.(xls).

 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2) - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Zmieniony załącznik nr 2 do IPU – Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy (2) - opublikowano 26.11.2018 r. (.xls)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 04.12.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-04 17:05:16
Data i godzina publikacji:
2018-11-09 07:37:34

Menu Zamówienia publiczne