Centrala KOWR - Postępowanie na usługę zabudowy 90 m2 powierzchni wystawowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podczas targów Vietfood & Beverage 2018 odbywających się w terminie 8-11 sierpnia 2018 r. w Ho Chi Minh w Wietnamie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na usługę zabudowy 90 m2 powierzchni wystawowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podczas targów Vietfood & Beverage 2018 odbywających się w terminie 8-11 sierpnia 2018 r. w Ho Chi Minh w Wietnamie

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2018 r., godz. 1000

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 10.07.2018 r. (.pdf)

SIWZ - opublikowano 10.07.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 1a, 2, 3 do SIWZ - opublikowano 10.07.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do IPU (logotypy) - opublikowano 10.07.2018 r. (doc)

Załącznik nr 6 do IPU (plan hali) - opublikowano 10.07.2018 r.(.pdf)

Załącznik nr 7 do IPU (plan podziału powierzchni) - opublikowano 10.07.2018 r. (.excel)

Załącznik nr 8 do IPU (Wizualizacja stoisko wyspowe MPG) - opublikowano 10.07.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 do IPU (Projekt panelu promocyjnego MPG) - opublikowano 10.07.2018 r. (pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 19.07.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 19.07.2018 r. (doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 25.07.2018 r. (.pdf)

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-25 16:21:26
Data i godzina publikacji:
2018-07-10 12:57:26

Menu Zamówienia publiczne