Centrala KOWR - Postępowanie na usługę zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów SIAL INTERFOOD JAKARTA 2018 (1713/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na usługę zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów SIAL INTERFOOD JAKARTA 2018 (1713/2018/C)

Oferty można składać do dnia 17.10.2018 r., do godz. 1000

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 04.10.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 04.10.2018 r.(pdf)

Załącznik nr 1, 1a, 2, 3 do SIWZ - opublikowano 04.10.2018 (.doc)

Załącznik nr 7 do Istotnych Postanowień Umowy - Plan podziału stoiska  - opublikowano 04.10.2018 r. (.excel)

Załącznik nr 8 do Istotnych Postanowień Umowy - Wytyczne Organizatora Targów - opublikowano 04.10.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 12.10.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 19.10.2018 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 25.10.2018 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-25 14:15:19
Data i godzina publikacji:
2018-10-04 12:44:13

Menu Zamówienia publiczne