Centrala KOWR - świadczenie usług medycznych (435/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - świadczenie usług medycznych (435/2019/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do 10-05-2019 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 22.03.2019 r. (.pdf)

Przekazane do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2 - opublikowano 04.04.2019 r. (.pdf)

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2 - opublikowano 09.04.2019 r. (.pdf)

Przekazane do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 3 - opublikowano 11.04.2019 r. (.pdf)

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 3 - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Przekazane do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 4 - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 4 - opublikowano 19.04.2019 r. (.pdf)

Przekazane do publikacji sprostowanie ogloszenia o zamówieniu  5 - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 5 - opublikowano 29.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia Umowy - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2.1 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena) - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2.1 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena - wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2.2 - Wykaz placówek medycznych dla części II zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena) - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2.2 - Wykaz placówek medycznych dla części II zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena - wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3.1 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału) - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3.1 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału - wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3.2 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału) - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3.2 - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału - wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załącznik 4 - Wykaz usług - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik 4 - Wykaz usług (wersja do edycji)  - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Załacznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy (wersja do edycji) - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 6 - Klucz publiczny - opublikowano 21.03.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Identyfikator postępowania - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 04.04.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 11.04.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3 - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4 - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Załącznik do Wyjaśnień SIWZ - szacunkowa informacja dotycząca czynników narażenia - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1 do OPZ do Załacznika nr 2 do IPU - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf) 

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (wersja do edycji) - opublikowano 24.04.2019 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena) - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena - wersja do edycji) - opublikowano 24.04.2019 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części II zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena) - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części II zamówienia (składany w celu oceny ofert w kryteriach innych niż cena - wersja do edycji) - opublikowano 24.04.2019 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Wykaz placówek medycznych dla części I zamówienia (składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wersja do edycji) - opublikowano 24.04.2019 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 24.04.2019 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (wersja do edycji) - opublikowano 24.04.2019 r. (.doc)

 

   Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 10.05.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 21.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Kamińska
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-21 13:19:52
Data i godzina publikacji:
2019-03-21 11:56:49