Centrala KOWR - Usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów ANUFOOD CHINA 2018 odbywających się w terminie 21-23 listopada 2018 r. w Pekinie w Chinach - 1714/2018/C - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów ANUFOOD CHINA 2018 odbywających się w terminie 21-23 listopada 2018 r. w Pekinie w Chinach - 1714/2018/C

Oferty można składać do dnia 18.10.2018 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załączniki do SIWZ nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załącznik nr 6 do IPU - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załącznik nr 7 do IPU - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załącznik nr 8 do IPU - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załącznik nr 9 do IPU - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Załącznik nr 10 do IPU - opublikowano w dniu 05.10.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - opublikowano 12.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 19.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - opublikowano 29.10.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-29 14:32:08
Data i godzina publikacji:
2018-10-05 15:39:16