Centrala KOWR - usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów BIOFACH 2019 odbywających się w terminie 13-16 lutego 2019 r. w Norymberdze w Niemczech - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów BIOFACH 2019 odbywających się w terminie 13-16 lutego 2019 r. w Norymberdze w Niemczech

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 02.01.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 02.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 1a, 2, 3 do SIWZ - wersja edytowalna - opublikowano 02.01.2019 r. (.doc)

Klucz publiczny - opublikowano 02.01.2019 r.

Uwaga! Kucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 17.01.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 17.01.2019 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 23.01.2019 (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-23 11:06:11
Data i godzina publikacji:
2019-01-02 09:52:54

Menu Zamówienia publiczne