Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni targowo-wystawienniczej podczas targów Agrokomplex (22 -25 sierpnia 2019 r.) w Nitrze na Słowacji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni targowo-wystawienniczej podczas targów Agrokomplex (22 -25 sierpnia 2019 r.) w Nitrze na Słowacji

 Termin składania ofert: 02.07.2019 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania 4acdca91-2adf-4b38-90fd-a252446fe914       strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 21.06.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 21.06.2019 r.

Załączniki edytowalne - opublikowano 21.06.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 21.06.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania.

Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 26.06.2019 r.

Zmieniony załącznik nr 1 do SOPZ - Plan Hali A - opublikowano 26.06.2019 r.

Zmieniony załącznik nr 4 do SOPZ - Schemat rozmieszczenia punktów podwieszanych elementów zabudowy w Hali A - opublikowano 26.06.2019 r.

Zmieniony załącznik nr 7 do SOPZ - Schemat rozmieszczenia przyłączy wodnych i elektrycznych w Hali A - opublikowano 26.06.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 28.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 04.07.2019 r.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 04.07.2019 r.

 

 

 

Wybór oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 26.07.2019 r.

 

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-26 15:06:39
Data i godzina publikacji:
2019-06-21 12:25:52

Menu Zamówienia publiczne