Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni targowo-wystawienniczej podczas targów Vietfood&Beverage 2019 odbywających się w terminie 07-10 sierpnia 2019 r. w Ho Chi Minh, w Wietnamie (1044/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni targowo-wystawienniczej podczas targów Vietfood&Beverage 2019 odbywających się w terminie 07-10 sierpnia 2019 r. w Ho Chi Minh, w Wietnamie (1044/2019/C)

Oferty można składać do dnia 12.07.2019 r., do godz. 10:00.

Identyfikator postępowania: 9c1ad58b-847d-440d-8e12-499d6826dc75   strona postępowania na miniportalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 01.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 03.07.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 01.07.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 01.07.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 03.07.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania.

Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 16.07.2019 r.

 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 16.07.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 23.07.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-23 16:38:29
Data i godzina publikacji:
2019-07-01 09:33:40