Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ANUGA 2019 r. Niemczech (1093/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ANUGA 2019 r. Niemczech (1093/2019/C)

Termin składania ofert: 23.08.2019 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania  89707bc8-46c6-4190-bb79-c1e827df885a   strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 154-380872 opublikowano 12.08.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ z załącznikami - opublikowano 12.08.2019 r.

Załączniki edytowalne - opublikowano 12.08.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 12.08.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 14.08.2019 r.

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert   Oświadczenie dot. grupy kapitałowej  - opublikowano 26.08.2019 r.

Wynik postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty   - opublikowano 04.09.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-04 11:28:33
Data i godzina publikacji:
2019-08-12 11:27:24

Menu Zamówienia publiczne