Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów BIOFACH 2020 w Norymberdze, w Niemczech (1350/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów BIOFACH 2020 w Norymberdze, w Niemczech (1350/2019/C)

Oferty można składać do dnia 10.12.2019 r., do godz. 10:00.

Numer identyfikacyjny postępowania: 8dd6cad2-0d5b-4223-ad2d-5c92f7646790 strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 27.11.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 27.11.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 27.11.2019 r.

        Załącznik nr 5 - opublikowano 27.11.2019 r.

        Klucz publiczny  Uwaga! Klucz publiczny (rozszerzenie .asc) jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami

       Identyfikator postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 11.12.2019 r.

 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 11.12.2019 r.

 

Wynik postępowania

Wybór oferty najkorzystniejszej - opublikowano 02.01.2020 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Galewska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-02 14:08:47
Data i godzina publikacji:
2019-11-27 13:29:08

Menu Zamówienia publiczne