Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Food2China Expo 2019 (1099/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Food2China Expo 2019 (1099/2019/C)

 Termin składania ofert: 26.08.2019 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania 18465c57-8cdb-4178-910b-2f6484f7edf0       strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 13.08.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 13.08.2019 r.

Załączniki edytowalne - opublikowano13.08.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 13.08.2019 r.

 

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert      Oświadczenie dot. grupy kapitałowej  - opublikowano 27.08.2019 r.

 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 02.09.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-02 17:31:24
Data i godzina publikacji:
2019-08-13 14:15:55

Menu Zamówienia publiczne